Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

 
 26. augustā, 16:00 Vērmanes dārza estrādē
 
26.augustā Blaumaņa ielā sapulce nenotiks
 
 

Skatīt Blaumaņa 38/40 lielākā kartē


 Draudzes sapulces notiek
 
Svētdienās 11:00
 
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40

26. augustā sapulce notiks

Vērmanes dārza estrādē 16:00 
 
Laipni gaidīti!


 
Sēta, 12.08.2018.
 


Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Mūsu Jērs ir uzvarējis, 
Sekosim Viņam!